Akcije “Gluhi strežejo v planinskih kočah 2019”

Akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah se je začela v letu 2018 in je bilo v javnosti dobro sprejeta. Njen osnovni namen je, da dejansko vsi ljudje, ne glede na hibo ali invalidnost, dobijo priložnost doživetja gora, da skupaj z zdravimi ustvarijo skupni jezik in da pokažejo, da nikjer, še posebno ne v gorah, ni prostora za predsodke o gluhih. Zato bo ta akcija imela nadaljevanje tudi v letu 2019, ko bo potekala v šestih vikendih od maja do septembra letos.

Akcija predstavlja edinstven način samozavestnega vključevanja depriviligiranih skupin (gluhi in naglušni) v aktivno družbeno in poklicno življenje. Je izjemna pobuda in že na prvi pogled izvedena z najvišjo mero profesionalnosti in hkrati srčnosti. Odbor PZS Planinstvo za invalide/OPP je za akcijo “Gluhi strežejo v planinskih kočah” kot projekt dobil slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2018 v kategoriji »Velika neprofitna organizacija«.

Koče, v katerih bo potekala akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah, so zapisane v spodnji tabeli:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzporedno s akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah  bo potekala akcija s slepimi planinci: