Društva

Organizacije gluhih so med najstarejšimi v Sloveniji, saj so na temelju solidarnosti, samopomoči, deljenja izkušenj s slišečim okoljem ter s pomočjo strokovne podpore slišečega kadra gluhim in naglušnim članom zagotavljale uveljavljanje njihovih posebnih potreb ter lažje vključevanje v širše življenjsko, delovno in družbeno okolje.

Za gluhe imajo društva še poseben pomen, saj jim predstavljajo posebno socialno okolje, v katerem lahko uporabljajo svoj, slovenski znakovni jezik, ustvarjajo svojo specifično manjšinsko kulturo gluhih in razvijajo pozitivno identiteto. Društva so gluhim »drugi dom«.

13 društev, povezanih v krovno Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, izvaja posebne socialne programe za uporabnike na lokalni ravni. Društva nudijo tudi individualno pomoč, ki jo člani potrebujejo pri svojem življenju in delu.

Društva, vključena v Zvezo: