DGN Celje

Društvo gluhih in naglušnih Celje deluje v Savinjski regiji na področju občin: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje pri Planini, Dobrna, Kozje, Laško,

Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec.

celje

Društvo deluje od 28. oktobra 1948 dalje.

Takratni popis okrog 500 gluhih in naglušnih oseb na širšem celjskem območju z neposrednim obiskom terena je bil podlaga za pričetek organiziranega delovanja gluhih in naglušnih oseb na področjih, ki so postala stalnica v delovanju društva vse do danes.

Naslov društva:
Lesničarjeva 5
3000 Celje

T: 03/493 02 02
F: 03/548 37 40
E: dgn.celje@guest.arnes.si

www.dgn-celje.si

Uradne ure:
ponedeljek in sreda 8.00 – 12.00
četrtek 10.00 – 18.00