Informativna dejavnost

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije izvaja lastne programe informiranja, s katerimi osebam z okvaro sluha pomaga premagovati informacijsko blokado; slovenski mediji so namreč zelo pomanjkljivo (ali sploh ne) prilagojeni potrebam gluhih (vsebina v SZJ) in naglušnih (podnapisi). Informiranje o relevantnih zakonskih spremembah, pravicah in možnostih je pomembno z vidika opolnomočenja oseb z okvaro sluha. Na drugi strani je poročanje o  posebnih potrebah, kulturnih in športnih dosežkih gluhih in naglušnih ključno za kultiviranje tolerantnega, vključujočega družbenega okolja s pozitivno diskriminacijo oseb z okvaro sluha.