Založništvo

S programom aktivno delujemo na področju založništva in izdajamo vsebinsko pomembne publikacije, ki se dotikajo življenja in dela oseb z okvaro sluha. Ker so osebam z okvaro sluha javni mediji nedostopni, so podane informacije s specifičnega področja (izobraževanje, zaposlovanje, zakonodaja, vsebinska področja) pomembne pri ozaveščanju in krepitvi identitete. S tem programom ohranjamo identiteto in kulturo gluhe skupnosti ter nadomeščamo podobne javne programe.

Osebe z okvaro sluha skozi program informativne dejavnosti založništva seznanjamo z razvojem, raziskovanjem in znanstvenimi ugotovitvami na področju okvare sluha ter dejavnostmi, povezanimi z njimi (razvoj slovenskega znakovnega jezika, polžev vsadek, tehnični pripomočki, tehnologija).