Gledališča, prisluhnite! Tudi gluhi in naglušni želimo uživati kulturne dobrine

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) organizira v okviru ESS projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam

in v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) strokovni simpozij

Gledališča, prisluhnite! Tudi gluhi in naglušni želimo uživati kulturne dobrine

v torek, 15. septembra 2015 od 9.30 do 14. ure

v Slovenskem gledališkem inštitutu, Mestni trg 17, Ljubljana (dvorana v 1. nadstropju).

Glavni namen strokovnega posveta je analiza stanja dostopnosti uprizoritvene umetnosti osebam z okvaro sluha, tako z vidika »uživalcev« kot ustvarjalcev. Iskali bomo odgovore na vprašanja, kako dostopne so gledališke predstave gluhim in naglušnim obiskovalcem ter koliko posluha imajo kulturne ustanove in ustvarjalci za potrebe gluhih.

Predstavljena bodo teoretska izhodišča, pravice in potrebe gluhih in naglušnih ter primeri dobrih praks. Poleg tega se bomo dotaknili tudi kulture gluhih in predstavili njihovo gledališko dejavnost nekoč in danes.

Udeležence simpozija bo v uvodu nagovorila ministrica za kulturo, mag. Julijana Bizjak Mlakar.

Iskreno vabljeni!

Na simpoziju bo zagotovljen prevod v slovenski znakovni jezik. Osebe, ki uporabljate slušni aparat, prosim prinesite s seboj svoj FM-sistem. Udeležba na konferenci je brezplačna.

Prosimo, da Vašo udeležbo potrdite do 11. septembra 2015 na naslov sandra.jenko@slogi.si.