Konferenca »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam«

Na povabilo projektne skupine Slovenskega etnografskega muzeja sta se konference, ki je bila v ponedeljek, 11. maja 2015 v sejni dvorani Slovenskega etnografskega muzeja, udeležila predsednik ZDGNS Mladen Veršič in strokovni delavec ZDGNS Anton Petrič, ki je imel aktivno vlogo. Na konferenci je z referatom predstavil dostopnost muzejev in galerij gluhim in naglušnim osebam ter izpostavil primere dobre prakse.

Glavni namen konference je bila predstavitev teoretskih izhodišč in primerov dobrih praks pri zagotavljanju dostopnosti do kulturne dediščine v muzejih in galerijah. Z izobraževanjem želi Slovenski etnografski muzej prispevati k dodatni usposobljenosti strokovnih muzejskih delavcev in ostale strokovne javnosti ter pridobiti čim več zadostnih znanj o tem, na kakšne načine pripadnikom ranljivih skupin omogočiti enake možnosti dostopa do informacij. Na konferenci sta bili prisotni tudi tolmački slovenskega znakovnega jezika.

Konferenca je bila tematsko razdeljena v štiri sklope:
1. splošno o dostopnosti in projektih s tega področja,
2. dostopnost muzejskih vsebin slepim in slabovidnim obiskovalcem in primeri dobrih praks s tega področja,
3. dostopen prostor, vključevanje migrantov, starejših in brezdomcev v muzejsko delo ter primeru dobrih praks,
4. dostopnost muzejskih vsebin gluhim in naglušnim obiskovalcem.

Konferenca je bila pomembna, ne samo za muzeje in nadaljnje muzejsko delo, temveč tudi za širšo javnost. Dokazala je, da so rezultati vključevanja ranljivih skupin v muzejsko delo že vidni, kar je bilo dokazano tudi na podlagi predstavljenih primerov. Tudi odmevi in debate, ki so se sprožile, so izpostavljale pomembnost tematike in premike, ki se na tem področju preprosto morajo zgoditi.