Konferenca Dostopnost do kulturne dediščine v muzejih in galerijah s prevodom v znakovni jezik

slov.etno.muzej

Slovenski etnografski muzej v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam organizira konferenco

»Dostopnost do kulturne dediščine v muzejih in galerijah«

 

v ponedeljek, 11. maja 2015, od 9.30. do 16.00 ure

Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana (upravna hiša, 2. nadstropje, predavalnica)

 

Na konferenci bo zagotovljen prevod v znakovni jezik.

Glavni namen konference je predstavitev teoretskih izhodišč in primerov dobrih praks pri zagotavljanju dostopnosti do kulturne dediščine v muzejih in galerijah. Zagotavljanje dostopnosti do kulturne dediščine vsem družbenim skupinam, še posebej tistim, ki so bile v preteklosti v muzejih in galerijah prezrte, je ena izmed temeljnih paradigem sodobnega muzejskega delovanja. Poleg omogočanja fizične dostopnosti do muzejskih zbirk in načrtovanja dostopnih dejavnosti vsem obiskovalcem želimo izpostaviti tudi soustvarjanje muzejskih vsebin v sodelovanju s pripadniki različnih družbenih skupin, s čimer se enakopravno sooblikuje kulturno dediščino. Pomemben vidik dostopnost kulturne dediščine je tudi vzpostavitev muzejev in galerij, v katerih se predstavlja preteklost in kulturna dejavnost družbenih skupin, ki so jih družbeni diskurzi moči preprosto prezrli.

Program:

Vljudno vabljeni!

Prosimo vas, da vašo udeležbo predhodno potrdite na naslov eva.rozanc@etno-muzej.si.

Udeležba na konferenci je brezplačna!

Dodatne informacije:

Eva Rožanc, koordinatorka projekta

Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana

T: 01/ 300 8781

E: eva.rozanc@etno-muzej.si

 

O projektu:

Slovenski etnografski muzej v obdobju 2013–2015 izvaja projekt »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam«, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Projekt, ki se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, je usmerjen k realizaciji socialno-ekonomskih ciljev ustvarjanja delovnih mest, spodbujanja zaposlenosti in zaposljivosti, zagotavljanja socialne vključenosti in spodbujanja enakih možnosti.

Zagotavljanje najširše dostopnosti do kulturne dediščine je eden od temeljnih ciljev nacionalne in evropske kulturne politike, za kar si v zadnjih letih prizadevamo tudi muzeji. V okviru programskih vsebin načrtno skrbimo za odpiranje novih možnosti za seznanjanje in pridobivanje novih vedenj o predmetih in vsebinah s področja premične kulturne dediščine s ciljem vseživljenjskega izobraževanja in vključevanja ranljivih družbenih skupin v javno življenje.

Z izobraževanjem želi prispevati k dodatni usposobljenosti strokovnih muzejskih delavcev in ostale strokovne javnosti ter pridobiti čim več zadostnih znanj o tem, na kakšne načine pripadnikom ranljivih skupin omogočiti enake možnosti dostopa do informacij.

Kontakt: www.dostopnost.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobni prispevki