Likovna umetnost je zaželena, a težavna poklicna pot

V zadnjih letih so na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje diplomirali trije gluhi in naglušni, eden še študira. Kaj je tisto, kar privlači gluhe študente na ALUO, in kakšne so njihove zaposlitvene možnosti po študiju, je skušala odgovoriti okrogla miza Gluhi in naglušni v likovni umetnosti v ljubljanski Galeriji Jakopič.