Vodnik po razstavi Take vojne si nismo predstavljali

Z namenom, da tudi mi proslavimo dan slovenskega znakovnega jezika, smo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v sodelovanju z gluhima študentoma Melanie Likar in Gašperjem Remsom, pripravili video vodstvo v slovenskem znakovnem jeziku po pretekli razstavi Take vojne si nismo predstavljali, s katero smo obeležili 100. obletnico prve svetovne vojne.

Muzej novejše zgodovine Slovenije sodeluje v procesu usposabljanja v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, katerega koordinator je Slovenski etnografski muzej.

Dr. Urša Valič se v obdobju trajanja projekta v Muzeju novejše zgodovine Slovenije usposablja za kustosinjo dokumentalistko.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, prednostne usmeritve Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti.

Podobni prispevki