Vodnik po razstavi Take vojne si nismo predstavljali

Z namenom, da tudi mi proslavimo dan slovenskega znakovnega jezika, smo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v sodelovanju z gluhima študentoma Melanie Likar in Gašperjem Remsom, pripravili video vodstvo v slovenskem znakovnem jeziku po pretekli razstavi Take vojne si nismo predstavljali, s katero smo obeležili 100. obletnico prve svetovne vojne.

Muzej novejše zgodovine Slovenije sodeluje v procesu usposabljanja v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, katerega koordinator je Slovenski etnografski muzej.

Dr. Urša Valič se v obdobju trajanja projekta v Muzeju novejše zgodovine Slovenije usposablja za kustosinjo dokumentalistko.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, prednostne usmeritve Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti.