Posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom z mednarodno udeležbo

Center za sluh in govor Maribor bo v času od 10.10.2014 do 11.10.2014 v kongresnem centru Hotela City v Mariboru organiziral že 5. posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom z mednarodno udeležbo.

S posvetom, ki ga organizirajo vsakih štiri leta, ozaveščajo širšo javnost ter seznanjajo strokovnjake z  novostmi na področju rehabilitacije gluhote.

Na omenjenem srečanju bodo strokovnjaki medicinske, defektološke, psihološke stroke ter učitelji in vzgojitelji otrok s polževim vsadkom izmenjali izkušnje ter predstavili najnovejše pristope pri rehabilitaciji, vzgoji in izobraževanju otrok  ter odraslih s polževim vsadkom pri nas in v tujini. Izdali bodo tudi zbornik prispevkov, ki bo namenjen tako strokovni kot laični javnosti.