3. marec – Mednarodni dan skrbi za sluh

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leta 2007 razglasila 3. marec za mednarodni dan skrbi za sluh. Letos ga obeležujemo pod geslom: »Prisluhni prihodnosti … in bodi pripravljen nanjo«. Tema letošnjega praznovanja pa so slušni aparati. Kajti le skrb za sluh in ustrezni slušni aparati nam pomagajo ohranjati neodvisnost!

V Sloveniji je približno 70.000 uporabnikov slušnih aparatov, po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), se letno izda približno 18.000 novih slušnih aparatov. V Sloveniji je približno 10 % oseb z okvaro sluha, od katerih jih ima samo malo več kot 1/3 ugotovljeno okvaro. V Sloveniji lahko vsakdo, ki ima okvarjen sluh v govornem območju in urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, brezplačno pridobi slušni aparat, ki ga financira ZZZS.

Zveza društev gluhih in naglušnih je reprezentativna invalidska organizacija za osebe z okvaro sluha (gluhe, naglušne, osebe s polževim vsadkom in gluhoslepe), s statusom delovanja v javnem interesu, ki vključuje 13 društev gluhih in naglušnih po vsej Sloveniji. Zveza društev gluhih in naglušnih se aktivno vključuje v preprečevanje izgube sluha ter promocijo za njeno zdravljenje in rehabilitacijo, z izvajanjem posebnih socialnih programov, ki vključujejo predavanja, okrogle mize, informiranje, ozaveščanje širše javnosti, svetovanje, pomoč posamezniku in drugo.

Pomembno je, da so ljudje ozaveščeni, kaj je izguba sluha, kako jo je mogoče preprečiti in kako ukrepati ob njenem nastanku. Kajti če izgube sluha ne obravnavamo, lahko to močno vpliva na vsakdanje življenje ljudi. In prav zato je pomembno, da se ljudje zavedajo in ustrezno ukrepajo, če zaznajo izgubo sluha, saj bodo tako imeli boljši nadzor nad svojim zdravjem, kakovost življenja pa se bo približala ravni pred izgubo sluha.

Svetovni dan sluha / World Hearing Day