Pravice gluhih po Evropi

Ob praznovanju 30. obletnice delovanja Evropske zveze gluhih, EUD, je v Bruslju potekala mednarodna konferenca z naslovom »Razumne prilagoditve«, na kateri so predstavniki nacionalnih zvez gluhih iz vseh 28 držav članic EU ter Islandije, Norveške in Švice predstavili, kakšne pravice imajo gluhi po Evropi, in kaj si želijo doseči v prihodnosti.

V EU naj bi po ocenah EUD živelo približno 700 tisoč gluhih in ne 70 milijonov, kot smo napačno navedli v prispevku!

Podobni prispevki