Ali k nam prihajajo gluhi »kulturni posredniki«?

Gluhi tolmači oziroma kulturni posredniki, kot jih raje imenujejo, je praksa, ki naj bi jo začeli uvajati tudi pri nas. »Kulturni posredniki« naj bi zapolnjevali vrzel med pravo kretnjo gluhih in med kretnjo, kot jo gluhim prevajajo slišeči tolmači.