Bo še pred poletjem začel veljati prenovljeni Zakon o športu?

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, je v državnem zboru predstavila predlog sprememb Zakona o športu, ki je v veljavi od leta 1998. Na ministrstvu menijo, da je nov zakon nujen, saj se je v tem času v športu veliko spremenilo. Prenovljenega zakona se verjetno najbolj veselijo športniki invalidi, saj prinaša številne rešitve na področju njihovih pravic.

Vrhunskih športnikov invalidov, ki tekmujejo na vseh ravneh mednarodnih tekmovanj, je v državi 200, tekmujejo pa v 43 športnih panogah. Športniki invalidi bodo z uveljavitvijo tega predloga zakona v nagrajevanju, socialnih in zdravstvenih pravicah izenačeni z vrhunskimi športniki neinvalidi.

Predlog Zakona o športu predvideva finančne nagrade za prejemnike paraolimpijskih kolajn in kolajn z olimpijskih iger gluhih ali svetovnih prvenstev. Polovico denarja prispeva država, drugi del pa Olimpijski komite. Zato Zveza za šport invalidov Slovenije – paraolimpijski komite načrtuje ustanovitev posebnega denarnega sklada za športnike invalide.

Nagrajeni bodo tudi športniki invalidi, ki so medalje osvojili še v času Jugoslavije. Predlog zakona namreč govori o dobitnikih medalj, ne glede na to, kdaj so bile te osvojene. Tako bodo do pravic upravičeni vsi dobitniki medalj, osvojenih tudi v času pred osamosvojitvijo Republike Slovenije in pred sprejetjem novega Zakona o športu.

63. in 64. člen predloga Zakona o športu predvidevata zaposlovanje vrhunskih športnikov v javnem sektorju. Po zdaj veljavnem sporazumu so se zaposlovali v vojski in policiji, kjer je bilo gluhe težko zaposliti. Po novem predlogu zakona pa se bodo gluhi lahko zaposlili tudi v drugih službah javne uprave.

Če ne bo prišlo do nepredvidenih zapletov pri sprejemanju zakona, bi ta lahko začel veljati še letos.

Tina Grošelj