Bo znakovni jezik vpisan v Ustavo?

Slovenski znakovni jezik uporablja 1500 gluhih samo na področju Slovenije. Zato je ta jezik na pragu izmrtja. Naša država pa je edina, ki ga je dolžna zaščititi. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika iz leta 2002 je uredil spremembe na področju sodstva, sociale, zdravstva, kjer pravica do uporabe znakovnega jezika postaja samo umevna. Zakon pa ni zagotovil razumevanja javnosti in političnih odločevalcev, da gre za samostojni jezik, temveč ga uradni dokumenti uvrščajo h govorcem s posebnimi potrebami. Posledično v šolstvu ni urejena sistematična raba znakovnega jezika kot učnega jezika. Zveza društev gluhih in naglušnih si zato prizadeva, da bi bil vpisan v ustavo.