Center za razvoj slovenskega znakovnega jezika

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije vpisala v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti. Raziskovalna skupina se bo imenovala Center za razvoj slovenskega znakovnega jezika. Njegov vodja, Matjaž Juhart, je za uspešno nadaljevanje raziskovalnega in znanstvenega dela izpostavil nujnost sistemskega financiranja razvoja slovenskega znakovnega jezika.

Podobni prispevki