Danes obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja

10. oktobra obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja. Letos poteka pod geslom »Mladi in duševno stanje v spreminjajočem se svetu«. NIJZ bo do konca leta 2018 organiziral dvanajst dogodkov za spodbujanje boljšega duševnega zdravja v Sloveniji s posebnim poudarkom na zadovoljnih in duševno zdravih otrocih in mladostnikih. V Sloveniji in po svetu je opaziti porast duševnih motenj, kar pomeni breme za družbo. Področje duševnega zdravja pa je še vedno stigmatizirano, slabše dostopno in zapostavljeno. Čeprav večina otrok in mladostnikov nima znakov duševnih motenj, to še ne pomeni, da imajo visoko stopnjo duševnega zdravja. Na slednje namreč vplivajo tudi socialno-ekonomski dejavniki. Doc. dr. Helena Jeriček Klanšček z NIJZ je prav tako opozorila, da na telesno in duševno stanje močno vplivajo še dejavniki, kot so družbene, gospodarske, tehnološke, kulturne in druge spremembe, različne oblike negotovosti, pritiski, storilnostna naravnanost, nove oblike virtualnega življenja, stalna uporaba elektronskih naprav in vse manj stika z naravo.