Donacija vibracijske budilke gluhoslepi Metki

Življenjske zgodbe oseb z okvaro sluha so zaradi komunikacijske ovire sila različne in velikokrat prepletene s številnimi zgodbami in nezgodami, ki včasih tudi ne najdejo prave poti v javnost. Še posebej specifične so zgodbe gluhoslepih ljudi, ki se vse prevečkrat znajdejo v situaciji, ki jo sami težko prebrodijo, zato je vsaka pomoč pri premagovanju njihovih težav dobrodošla in zaželena. Ena od takih zgodb je tudi zgodba gluhoslepe Metke Knez, ki se kljub težki invalidnosti trudi biti produktivna na vseh življenjskih področjih. Še posebej občudovanja vredna je njena študijska pot s katero dokazuje, da kjer je volja je tudi pot. Splet srečnih okoliščin je botroval k temu, da se je z njeno življenjsko zgodbo seznanil tudi Franci Urankar, direktor AUDIO BM in obenem izrazil spoštovanje do njenega dosedanjega delovanja v svetu gluhoslepote, zato se je odločil da bo Metki Knez doniral vibracijsko budilko.