Evropska organizacija tolmačev znakovnih jezkov

Evropska organizacija tolmačev znakovnih jezikov EFSLI je bila ustanovljena leta 1987 na Albi v Franciji. Trenutno je v to organizacijo včlanjenih 38 rednih članov iz 27 zvez iz različnih evropskih držav. To organizacijo že tretje leto vodi predsednica Ivana Bučko, njen cilj pa je promoviranje znakovnega jezika in izvajanje pravice do uporabe znakovnega jezika v praksi ter izobraževanje tolmačev znakovnega jezika. Zanimalo nas je, zakaj je pomembno, da takšna organizacija deluje, in kaj vse se lahko naučijo tudi tolmači slovenskega znakovnega jezika.