Boj proti izključevanju invalidov

Nalagam predvajalnik ...

Kriza v Evropi uničujoče vpliva na ekonomijo, politiko in socialne strukture, ki so bile v družbi vzpostavljene v zadnjih desetletjih. Navzlic strategiji Evropske unije »Evropa 2020«, ki socialno vključevanje opredeljuje kot enega od stebrov, ki bodo omogočili, da bo Evropa izšla iz krize, nedavne ugotovitve kažejo, da trenutne ekonomske, socialne in politične politike, ki so jih sprejele države članice in Evropska unija, lahko vodijo do povečanja števila ljudi, ki bodo v Evropi podvrženi socialni izključenosti.

Zato so pri Evropskem invalidskem forumu (EDF) razvili tako imenovano opazovalno orodje: Observatorij EDF, ki preučuje vpliv ekonomske krize na pravice invalidov. Preučujejo postopke, ki so jih sprejele članice EU, inštitucije EU in mednarodne finančne inštitucije, katerih odločitve neposredno ali posredno vplivajo na invalide.

Predstavniki EDF so se pretekli teden zato sestali z dvema podpredsednikoma Evropske komisije: s komisarjem Redingom in s komisarjem Kallasem. Jasno in odločno so spregovorili o glavnih temah: o svobodi gibanja, implementaciji Konvencije OZN in o Evropskem zakonu o dostopnosti. Govorili so tudi o gospodarski krizi.

Oba komisarja sta zelo zaskrbljena zaradi sedanjega ekonomskega položaja. Očitno je tudi, da se inštitucije EU trenutno bolj ukvarjajo z vprašanjem povečanja gospodarske rasti kakor pa z vključevanjem invalidov.

Vendar je EDF jasen: vključevanje 80 milijonov Evropejcev invalidov na mednarodni delovni trg je edini način za gospodarsko rast in nova delovna mesta! EDF zahteva načrt, ki se bo učinkovito spoprijel z vključevanjem invalidov, in ne poslovnega načrta, je še povedal Javier Güemes, direktor EDF.