EUD Malta 2017-seminar

V nadaljevanju letnega zasedanja EUD je bil drugi dan seminar na temo »Evropski steber socialnih pravic-European Pillar of Social Rights«, ki sta ga organizirala EUD skupaj z Malteškim združenjem gluhih oseb. Predavatelji so vsebino posvetili socialnim pravicam, ki bi morale biti zagotovljene vsem gluhim oziroma osebam z okvaro sluha v Evropi.

Udeležence seminarje je preko video povezave pozdravila Marianne Thyssen, evropska komisarka za  zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, ki je poudarila pomen enakopravnega vključevanja gluhih oseb v delovna razmerja in delovne procese. V uvodu seminarja je dr. Justyne Caruana, sekretarka za pravice oseb z invalidnostjo in aktivno starost v malteškem parlamentu, predstavila njihove zakonodajne rešitve, eden izmed teh rešitev je bila tudi zakonsko priznanje malteškega znakovnega jezika (LSM), ki so ga z zakonom sprejeli marca 2016 kot eden izmed uradnih jezikov otoške države Malte.

George Vella, član sveta za malteški znakovni jezik je orisal prehojeno pot do priznanja malteškega znakovnega jezika. Ideja, da bi država sprejela oziroma priznala njihov znakovni jezik, je nastala v zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja, ko so načrtno pristopili k poučevanju in raziskavi tega jezika. Za njim je prof. Marie Alexander iz Inštituta za jezike na Univerzi Malte predstavila zakon o priznanju malteškega znakovnega jezika in področja uporabe tega jezika.

Maya de Wit, nizozemska svetovalka za prevajanje znakovnega jezika in častna članica Evropskega foruma prevajalcev znakovnega jezika, je predstavila obširno analizo storitev prevajanja znakovnega jezika po Evropi, ki jo je izdala tudi v knjižni obliki in je dostopna tudi v spletni prodaji. Ugotovljene so precejšnje razlike v storitvah prevajanja/tolmačenja in dostopnosti do storitev po posameznih državah. Storitve in dostopnost do storitev tolmačenja v Sloveniji so iznad evropskega povprečja.

Berglind Stefansdottir, ravnateljica ljudske visoke šole na Norveškem, ki nudi študijski program v znakovnem jeziku in častna članica EUD, je opisala, s kakšnimi težavami so se soočali, ko so nudili pomoč gluhim beguncem iz vojnih žarišč (Sirija in Irak). Politika in pristojne službe so zavestno ignorirale prošnje nacionalne zveze gluhih in lokalnih društev, ki so se srečali z problemi gluhih beguncev, za posebno obravnavo teh beguncev, ki jim je grozila deportacija.

Dr. Colin Allen, predsednik Svetovne zveze gluhih (WFD) in predsedujoči Mednarodnega zavezništva invalidov (IDA-International Disability Alliance) je predstavil Agendo 2030, platformo za trajnostni razvoj, ki ima 17 ciljev za izboljšanje življenjskih, zdravstvenih, izobraževalnih in delovnih pogojev svetovnega prebivalstva (Sustainable Development Goals). Nekatere cilje bi lahko skupaj z Konvencijo o pravicah invalidov vključili v zakonodajne rešitve za osebe z okvaro sluha ali za invalide na sploh.

Po zaključku seminarja so udeleženci zasedanja imeli voden ogled starega mestnega jedra La Vallete in obiskali sedež malteškega združenja gluhih oseb s klubskimi prostori, kjer so se družili z gluhimi Maltežani.