Evropa, moja dežela – upokojenec

Revščina je vse večji problem starostnikov, zato je Evropska unija skupaj z državami članicami pred pomembnim izzivom – kako  zagotoviti ustrezne pokojnine za vse starejše prebivalstvo evropske celine.