Podpora EDF proti reformi zakona o Loteriji

Evropski invalidski forum (EDF), krovna organizacija, ki zastopa prek 80 milijonov evropskih invalidov, podpira slovensko invalidsko gibanje v boju proti spremembam Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, saj predlog reform ni bil usklajen z reprezentativnimi invalidskimi organizacijami, vsebinske spremembe pa ogrožajo pravice in interese invalidnih državljanov v Sloveniji.

Več preberite v dopisu direktorja EDF Javierja Guemesa.

Podporo zahtevam slovenskega invalidskega gibanja so izrazili tudi Urad Predsednika Republike Slovenije, z dopisom z dne 26.07.2011, Urad Varuhinje človekovih pravic, s stališčem z dne 17.08.2011, kakor tudi Svet Vlade RS za invalide v svojem sklepu z dne 28.07.2011 in sklep Sveta Fundacije FIHO z dne 24.08.2011.