Redke bolezni – izziv Evrope?

Nalagam predvajalnik ...

V Evropi poznajo več kot 4500 različnih redkih bolezni. Gre večinoma za dedne bolezni, v Sloveniji na primer za posamezno boleznijo oboleva po par bolnikov. To je tudi razlog, da financiranje diagnostike in zdravljenja teh bolezni pogosto ni urejeno. Zato se tako bolniki kot stroka zavzemajo za ustanovitev posebnega sklada pri ZZZS.

Evropski dan redkih bolezni smo prvič obeležili v letu 2008, in sicer 29. februarja, ki nastopi vsaka štiri leta in tako ponazarja pojem redkosti. Čedalje več organizacij, tudi izven Evrope, obeležuje 28. februar kot dan redkih bolezni.