Skupščina EUD 2011 v Budimpešti

Nalagam predvajalnik ...

V soboto, 28. maja, je potekalo uradno zasedanje delegatov 36 držav članic EUD. Uvodoma so delegati potrdili letno poročilo za leto 2010. Ugotovili so, da je EUD v preteklem letu delovala uspešno in da so bili plani realizirani. Kot ključni dosežek preteklega leta je bil izpostavljen podpis Bruseljske deklaracije o znakovnih jezikih.

Popoldanska razprava se je dotaknila treh pomembnih tem. Skupno stališče EUD je, da je treba mednarodno kretnjo razumeti kot sredstvo komuniciranja in ne kot samostojen jezik. Nacionalne znakovne jezike je treba brezpogojno ohraniti, razvijati in promovirati ter v vseh državah članicah doseči uradno priznanje ZJ. Predstavnik Italije je zbrane delegate pozval k podpori oziroma podpisu peticije, s katero želi nasloviti italijansko vlado, da bi sprejela italijanski ZJ. Odprlo se je tudi vprašanje, zakaj EUD ne financira tolmačev, ki delegate spremljajo na skupščini.

Druga tema razprave je bila operacija polževega vsadka. EUD je zavzela načelno stališče, da je treba implante izvajati pod določenimi pogoji, in sicer, da bi se o tem odločala posebna etična komisija; da starši ne bi bili obveščeni le o medicinskih, pozitivnih vidikih implanta, temveč da bi pred samo odločitvijo bolje spoznali celotni proces govorno-slušne rehabilitacije, možne zaplete, potrebo po ponovitvi operacije … v ta proces večsmernega informiranja pa bi bili vključeni tudi gluhi z lastnimi izkušnjami – in ne le zdravniki, kot je praksa do sedaj. Poleg tega naj bi bil otrok z implantom deležen dvojezičnega učenja – oralno in v kretnji, da bi imel kasneje v življenju možnost samostojne izbire identitete.

Lobiranje in mediji so bili tretja tema razprave. Sodobna informacijska tehnologija: internet, telefoni, kamere … omogočajo relativno enostavno in poceni informiranje v znakovnem jeziku. Delegati so se strinjali, da so te možnosti še premalo izkoriščene in da je treba okrepiti prenos informacij med posameznimi državami. Predvsem pa je treba nadalje razvijati spletne medije, ki so medij prihodnosti.

Na skupščini so se predstavili trije kandidati za nove člane 11-članskega upravnega odbora Svetovne zveze gluhih; volitve bodo potekale v Durbanu, v Južnoafriški republiki. Sklenjen je bil tudi sporazum o sodelovanju med EUD in zvezo za šport gluhih.

Neformalni del skupščine se je preselil na otok na Donavi. Madžarska zveza gluhih je predstavila svojo komunikacijsko kampanjo, s katero so javnost informirali o gluhoti, znakovnem jeziku in kulturi gluhih. In sicer so pripravili premično razstavo v avtobusu, s katerim so prepotovali državo.

EUD bo prihodnje leto zasedal v danskem Kopenhagnu.