Finančna uprava RS prilagodila spletne strani tudi za gluhe in naglušne

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

1/1

Datum: 20. april 2015 SPOROČILO ZA JAVNOST

Finančna uprava RS prilagodila spletne strani tako, da so dostopne tudi ranljivim skupinam

Gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, dislektiki in ostale ranljive skupine lahko lažje spremljajo davčne, carinske in ostale tematike Finančne uprave RS

V Finančni upravi RS veliko pozornost namenjamo informiranju davčnih zavezancev. Zavedamo se, da lahko ti izpolnjujejo svoje obveznosti in izkoristijo pravice le, če so z njimi seznanjeni in če jih razumejo. V sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije ter z nasveti Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije smo prilagodili spletne strani www.fu.gov.si tako, da jih bodo odslej lažje spremljali gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in dislektiki.

Gluhi in slepi lahko odslej vsebine Finančne uprave RS spremljajo tudi v znakovnem jeziku in zvoku. V ta namen je na enem mestu objavljenih 30 najbolj tipičnih življenjskih dogodkov, s katerimi se srečujejo posamezniki. Olajšava za vzdrževane družinske člane, osebno dopolnilno delo, prodaja nepremičnine, nakup prek spleta, pritožba, obročno plačilo in ostale davčne ter carinske zadeve so predstavljene v posebnih tematskih filmih. Skupna dolžina vseh 30 filmov je več kot 2 uri in pol. Ne glede na to, so filmi kratki in jedrnati, saj je bistvo posamezne tematike predstavljeno zgolj v nekaj minutah. Na ta način bodo lahko zavezanci hitro našli želene informacije. Iskanje informacij pa smo dodatno olajšali tudi tako, da lahko zavezanec že iz naslova filma razbere njegovo vsebino.

Ostale ranljive skupine, kot so slabovidni in dislektiki, si lahko z dvema klikoma nastavijo velikost in tip pisave ter barvno podlago spletnih strani.

V Finančni upravi RS bomo nadaljevali s prilagoditvami spletnih strani, saj se zavedamo, da lahko objavljene informacije tako vsebinsko, kakor tudi oblikovno še učinkovitejše približamo vsem davčnim zavezancem.

Lep pozdrav,

Odnosi z javnostmi,

Finančna uprava RS

 

sporočilo za javnost

http://www.fu.gov.si/

Podobni prispevki