Fotoreportaža s prve Jadranske konference gluhih

Predstavitev oz. primerjava pravic gluhih, naglušnih, oseb z polževim vsadkom in oseb z gluhoslepoto v posameznih državah na Jadranski konferenci; Slovenija (Anton Petrič, ZDGNS in mag. Cveto Uršič, MDDSZEM), Hrvaška (Andrija Halec in Jadranka Krstić), Madžarska (Ormodi Robert in Arpad Karpati), Makedonija (Vasko Markov in Pece Božinosvki) in Avstrija (mag. Helene Jarmer).