Gluhi po vzoru Hrvaške zahtevajo invalidnino

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je organizirala Jadransko konferenco o zakonskih pravicah oseb z okvaro sluha v posameznih državah na območju Jadrana, vključno s sosednjima Avstrijo in Madžarsko. Rdeča nit konference je bila zahteva po dostopnosti izobraževanja in informacij v znakovnem jeziku, saj je to pereča težava, s katero se soočajo gluhih v vseh državah, udeleženkah konference. Najbolj pa je razpravo razburkala izkušnja Hrvaške, ki je gluhim priznala 100% telesno okvaro in s tem pravico do dodatka za pomoč in nego.

Podobni prispevki