Gluhim študentom pripada tolmač

Fakultete, univerze in pristojno ministrstvo za izobraževanje so si Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki gluhim študentom zagotavlja pravico do tolmača, kar 13 let tolmačile po svoje. Oškodovanih je bilo več generacij gluhih študentov. Takšno prakso je končalo Vrhovno sodišče, ki je julija letos razsodilo, da so fakultete dolžne gluhemu študentu omogočiti spremljanje študijskega procesa na način, ki je zanj sprejemljiv – bodisi s tolmačem bodisi z drugimi, za študenta sprejemljivimi prilagoditvami. Dva meseca po začetku študijskega leta je Univerza v Ljubljani organizirala posvet na temo pravic gluhih študentov, da bi teorijo prenesla še v prakso.