Gluhoslepota je nepriznana invalidnost

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je organizirala okroglo mizo o dvojni senzorni okvari – gluhoslepoti.

Po opozorilu prijazne gledalke, dodajamo Prispevku z naslovom Gluhoslepota je nepriznana invalidnost, zaradi boljšega razumevanja dodatek: zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika določa, da pravico do tolmača znakovnega jezika pridobi gluha oseba, ki je povsem brez sluha oziroma oseba, ki zaradi otežkočenega sporazumevanja uporablja znakovni jezik kot svoj naravni jezik.  Na podlagi tega določila pravico do tolmača uveljavljajo tudi gluhoslepe osebe, ki zaradi otežkočenega sporazumevanja uporabljajo prilagojeni znakovni jezik kot svoj naravni jezik. Po naši evidenci ima trenutno odločbo o pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika 20 gluhoslepih oseb.