Izplačani prvi komunikacijski dodatki

S 1. januarjem 2019 se je začel uporabljati Zakon o osebni asistenci (ZOA). Pogovarjali smo se s Cvetom Uršičem, soavtorju zakona in enemu največjih strokovnjakov na področju invalidskega varstva. Ter Tanjo Dular iz Direktorata za invalide, ki je podala prvo analizo o izvajanju zakona. Ta osebam s senzorno okvaro omogoča do 30 ur osebne asistence na mesec ali komunikacijski dodatek – ta kot denarno nadomestilo v višini 146 €. Uveljavljajo ga lahko osebe z več kot 95-odstotno izgubo sluha po Fowlerju, ki so starejše od osemnajst let.