Izzivi in priložnosti Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ima 5500 članov in povezuje trinajst društev. V praksi tako velika skupina ljudi rabi strateške usmeritve za dolgoročno delovanje in obvladovanje prihodnosti. Zato so predstavniki reprezentativne invalidske organizacije za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom na strokovnem seminarju pregledali analizo opravljenega dela, se seznanili s ključnimi izzivi in določili cilje za naslednjih deset let delovanja. Boj za resurse, ki so omejeni, je trpek. Zato je enotnost posebej v tem negotovem času toliko bolj pomembna.