Izzivi mladih invalidov pri vključevanju v športne aktivnost

Psihološka raziskava, ki jo je Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite izvedla v preteklem letu, je pokazala, da se pri športno aktivnih invalidih pojavlja višje psihično blagostanje kot pri športno neaktivnih invalidih, saj imajo slednji manjši občutek obvladovanja svojega okolja in osebnostne rasti. Med drugim se je potrdilo, da se skozi spodbujanje športne aktivnosti med invalidi spodbuja tudi psihološka in splošna dobrobit. O izsledkih omenjene raziskave, razmerah za razvoj športa invalidov v Sloveniji in njenih regijah ter o dobrih praksah in izzivih so spregovorili na okrogli mizi, ki jo je pripravila Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite v sodelovanju s Slovensko tiskovno agencijo.