Izzivi staranja gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je organizirala posvet na temo izzivi staranja gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom.