Izzivi vključevanja študentov s posebnimi potrebami v študijski proces in na trg dela

Karierni centri Univerze v Ljubljani so pripravili posvet o študiju in zaposljivosti študentov s posebnimi potrebami. Predstavniki Univerze v Ljubljani so predstavili, kako so študij približali študentom s posebnimi potrebami ter opozorili na nekaj novosti, ki jih uvajajo na tem področju. Za tiste študente, ki že študirajo in so pri koncu svojega študija, pa so bile še posebej dragocene predtavitve praktičnih primerov zaposlovanja diplomantov s posebnimi potrebami.