Kaj prinaša novi zakon o športu

Državni zbor je 30. maja 2017 sprejel Zakon o športu. Od 75 navzočih poslancev jih je za sprejetje glasovalo 40, 14 jih je bilo proti. Tako se je končala trnova pot spremembe zakona, ki je v veljavi od leta 1998. Prenovljenega zakona se verjetno najbolj veselijo športniki invalidi. Ti bodo po novem zakonu v nagrajevanju, socialnih in zdravstvenih pravicah izenačeni z vrhunskimi športniki neinvalidi. Zakon bo stopil v veljavo petnajst dni po objavi v Uradnem listu, zato smo preverili kaj konkretno predvideva za gluhe športnike.