Kinodvor – dostopnost kulturnih vsebin za gluhe in naglušne

Kinodvor v Ljubljani kot osrednji mestni kino skrbi za kakovostno in raznoliko filmsko ponudbo za vse generacije. Njegovo poslanstvo je ponuditi dostopnost filmske kulture tudi ranljivim skupinam.