Knjigobežnice

Knjige, ki jih ne potrebujemo, lahko pustimo nekje na prostem ali v eni od 140 hišic za tako imenovane knjigobežnice in s tem ljudi spodbudimo k izmenjavi in branju knjig. Ta projekt se imenuje Knjigobežnice.