Kreativnost in verbalne sposobnosti slišečih odraslih otrok iz gluhih družin

Na Univerzi v Mariboru je magistrirala Tess Kovačević. Slovensko znanost je obogatila z raziskavo o kreativnosti in verbalnih sposobnostih slišečih odraslih otrok iz gluhih družin. Do raziskovalnega področja ni prišla po naključju, saj si želi delati z gluhimi otroki. Poslanstva se je lotila odgovorno, saj je najprej končala šolo za tolmače, manjka ji le še zaključni izpit. Pri raziskovanju je iskala odgovor na vprašanje, ali odraščanje v okolju s pretežno komunikacijo v znakovnem jeziku vpliva na ustvarjalnost in verbalno sposobnost slišečih. Izsledki študije, v kateri je sodelovalo 58 odraslih oseb, 29 jih ima gluhe starše, 29 pa slišeče, kažejo, da so posamezniki s slišečimi starši dosegali višje rezultate na testih ustvarjalnosti kot posamezniki z gluhimi starši. Ugotovila je tudi, da so posamezniki s starši s težjo izgubo sluha na testu ustvarjalnosti dosegali višje rezultate od posameznikov s starši z blažjo izgubo sluha.