Medijska kampanja: Za gluhe in naglušne je vsak dan preizkušnja

V letu 2014 ko je bil zaradi razglasitve dneva SZJ večji poudarek na znakovnem jeziku, smo leto 2015 začeli z večjim poudarkom na izzivih s katerimi se soočajo naglušni in tudi gluhi. V letu 2015 bomo na poseben način obeležili Mednarodni dan skrbi za sluh ter Mednarodni dan ozaveščanja javnosti o sluhu. Za oba dogodka že tečejo priprave in se bosta odvila v prvi polovici leta 2015. O vsem vas bomo sproti obveščali. Ob rob tem dogodkom pa vlagamo kar nekaj energije o ozaveščanju in promociji ter predvsem v prepoznavanje teh izzivov. V izdelavi so posebni video spoti v produkciji Spletne TV, za ozaveščanje teh problemov. Le ti bodo pripravljeni in objavljeni v sklopu teh dogodkov ter boste z njimi tudi seznanjeni. Veseli pa nas nadaljevanje dobrega sodelovanja z agencijo Pristop, ki je na podlagi naših predlogov in pobud v celoti financiral kampanjo o ozaveščanju javnosti o problemih sluha z JUMBO plakati. Jumbo plakati, ki so trenutno po Ljubljani, so namenjeni ozaveščanju javnosti  in kot predpriprava na te mednarodne dneve o sluhu.  Glavni namen plakatov je prikazati težavnost sporazumevanja, s katero se vsak dan srečujejo naglušne in tudi gluhe osebe. Slednje je prikazano preko plezalnih oprijemkov, ki tvorijo najbolj pogosto uporabljene izraze, ki jih slišeči tako mimogrede brez težav vsakodnevno uporabljajo, pri naglušnih in gluhih osebah pa  lahko v stiku s slišečo osebo povzroči kar nekaj stiske in zadrege. ENO KAVO PROSIM. KDAJ ODIDE BUS? To sta napisa, sestavljena iz plezalnih oprijemkov in jih je težje prebrati, tako kot je včasih naglušnemu ali gluhemu težko razumeti slišečega, ko mu nekaj na hitro pove.

Veseli smo in se zahvaljujemo agenciji Pristop za veliko finančno in vsebinsko podporo (celotno kreativno zamisel so speljali na agenciji Pristop) ter verjamemo, da bo to zagotovo pripomogli k boljši ozaveščenosti uporabnikov.