Mednarodni dan skrbi za sluh v Evropskem parlamentu

Že deset let 3. marca obeležujemo Mednarodni dan skrbi za sluh. V Evropi se z okvaro sluha sooča kar 51 milijonov ljudi in število še vedno narašča. Marsikatero poškodbo sluha bi se dalo preprečiti, zato se pristojne organizacije vedno bolj posvečajo preventivi okvar sluha.