Mladen Veršič bo predsednik še štiri leta

Na volilni skupščini Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je potekala 20. aprila 2017, so delegati iz področnih slovenskih društev gluhih in naglušnih volili novega predsednika reprezentativne invalidske organizacije za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom. Izbirali so med naslednjimi kandidati: Gorazdom Orešnikom, DGN Ljubljana, Borisom Horvatom, Auris – Kranj, Petro Rezar, DGN Dravograd in Mladenom Veršičem, MDG Ljubljana.

Kandidati so v svojih petminutnih nagovorih delegatom skupščine predstavili vizijo za štiriletni mandat. Zveza je svojega predsednika dobila šele v drugem krogu, kjer so delegati izbirali med Borisom Horvatom in Mladenom Veršičem. Veršič je v drugem krogu dobil potrebno večino glasov (14). Tako so delegati odločili, da Veršiču zaupajo tudi drugi mandat.

Ker je bil edini kandidat za podpredsednika gluhi Aleš Peperko, se volitve za podpredsednika v skladu s statutom zveze niso izvedle. Podpredsednik bo moral postati naglušna oseba, ker je predsednik gluh.

Nov štiriletni mandat so delegati skupščine na predlog upravnega odbora soglasno potrdili sekretarju Matjažu Juhartu. Predsednik volilne komisije, Franc Forštner, je ob tem dejal, da sekretar Juhart odlično opravlja svoje delo, da je v času opravljanja te funkcije dosegel neprecenljive stvari za uporabnike. Med njimi pa izpostavil Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, Zakon o osebni asistenci in dopolnjeni sodni red.

Hkrati je reprezentativna invalidska organizacija dobila tudi nove člane upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča.

V nadaljevanju je znova izvoljeni predsednik Veršič vodil 42. redno skupščino, kjer so delegati potrdili vsebinsko in letno poročilo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije za leto 2016 in plan za leto 2017.