Nič o gluhih brez gluhih

Ob zaključku projekta “Nič o gluhih brez gluhih” je Društvo učiteljev gluhih Slovenije v hiši Evropske Unije organiziralo mednarodni posvet na temo Gluhi tolmač. Namen posveta je bil osvetliti primere dobre prakse gluhih tolmačev slovenskega znakovnega jezika in mednarodnega znakovnega jezika v slovenskem prostoru ter utemeljiti potrebe po tem poklicnem profilu, kar je bila v dosedanji praksi zgolj dobra volja nekaterih organizacij v Sloveniji.