NIJZ – Hrup povzroča stres in duševne težave

Učinkovit prometni sistem je temelj sodobne družbe. Z vse hitrejšim slogom, pa se potreba po mobilnosti samo še povečuje. Zato so potrebne pametne in trajnostne rešitve. Kako promet vpliva na zrak, ki ga dihamo? Kako na naše zdravje vpliva vse večji hrup v prometu? Kako varni smo na cestah? Ali bi lahko z učinkovitejšim prometnim sistemom kaj prihranili? Kako lahko k izboljšanju prometa prispevamo sami?