Ob mednarodnem dnevu invalidov poziv za več pravic invalidnih otrok

Letošnji 3. december, mednarodni dan invalidov, je potekal pod geslom “Rastimo skupaj v Evropi brez ovir”. Predstavniki invalidskih organizacij so na slovesnosti v Predsedniški palači vrh države spomnili na zaveze, ki jih je Slovenija sprejela leta 2008, ko je ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov.

Predsednik republike Borut Pahor je v svojem nagovoru zagotovil, da si bo država še naprej prizadevala, da postane prijazna in vključujoča do vseh skupin prebivalcev, še posebej invalidov.

Boris Šuštaršič, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, je opozoril, da se, kot vselej, zatika pri financiranju programov in projektov, s katerimi bi invalidi lahko dosegli boljše možnosti za sodelovanje in vključenost v družbo na vseh ravneh – od izobraževanja, usposabljanja do zaposlovanja in samostojnega življenja, kar bi naj bi uredil zakon o dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci.

Generalna direktorica Direktorata za invalide Dragica Bac je pojasnila, da ministrstvo usklajuje vsebino dveh ločenih zakonov, ki bosta uredili omenjeni področji oskrbe in asistence. Kdaj bosta zakona, ki bi invalidom omogočila bolj samostojno življenje, sprejeta, ni napovedala.

Mladen Veršič, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, je ob mednarodnem dnevu invalidov ponovno izpostavil, da gluhi otroci še vedno nimajo pravice do izobraževanja  v svojem prvem oziroma v slovenskem znakovnem jeziku.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer pa bo še naprej podpirala prizadevanja vseh invalidskih organizacij, da dosežejo enake možnosti na vseh družbenih področjih.

Podobni prispevki