Obvezna praksa za tolmače znakovnega jezika

Gluhi iz Balkana smo se udeležili mednarodne delavnice o tem, kako naj poučujejo učitelji znakovnega jezika in o programu izobraževanja za tolmače znakovnega jezika. Delavnico sta vodila gluhi učitelj znakovnega jezika Thomas Geissler in slišeči tolmač Christopher Stone.