Pomurci so naj prostovoljno društvo

Murska Sobota je »Prostovoljstvu prijazno mesto«. Slovenska filantropija in Slovenska mreža prostovoljskih organizacij s tem nazivom izpostavljata tiste občine, ki prepoznajo pomen prostovoljskega dela občanov, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Župan Mestne občine Murska Sobota se že tradicionalno s posebno prireditvijo tudi javno zahvali vsem prostovoljcem za njihovo delo ter posebej izpostavi tiste posameznike in organizacije, ki so si v minulem letu še posebej prizadevali na področju prostovoljstva.

Naj prostovoljno društvo 2018 v Mestni občini Murska Sobota je Društvo gluhih in naglušnih Pomurja

Zavest in potreba po premagovanju komunikacijskih ovir ljudi z okvaro ali popolno izgubo sluha je člane tesno združila v društvo, ki skrbi za potrebe gluhih, naglušnih, gluhoslepih ter oseb s polževim vsadkom na področju Pomurja. Društvo deluje od leta 1956 na območju 27 pomurskih občin in vključuje 570 članov ter ima pridobljen status društva, ki deluje v javnem interesu in status invalidske organizacije.

Gluhota in naglušnost štejeta zaradi komunikacijske oviranosti, ki pomeni trajno izoliranost iz slišečega okolja, med eno večjih invalidnosti. Dostopnost do informacij in komunikacij, uporaba znakovnega jezika ter tehničnih pripomočkov za gluhe in naglušne so ključnega pomena za vsa področja osebnega življenja invalidov sluha, za enakopravnost in ohranitev človeškega dostojanstva ter integritete. Da bi zadovoljili te potrebe oseb z okvaro sluha so člani razvili ter skozi desetletja strokovno izpopolnjevali posebne socialne programe, kakor tudi specifične storitve za njihove potrebe. Izvajajo se kot dopolnitev dejavnosti javnih služb, velikokrat kar namesto njih.

“Posebni socialni programi, ki jih izvaja društvo so prioritetno namenjeni premagovanju komunikacijskih ovir, uveljavljanju specifičnih potreb gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom ter enakopravno in neovirano vključevanje v delovno in  socialno okolje s ciljem preprečevanjem socialne izključenosti”, je v svojem nagovoru v Gledališču Park dejal sekretar društva, Branko Gornjec. “Hkrati ti programi posamezniku zagotavljajo varovanje uzakonjenih pravic, socialni razvoj, dopolnjujejo možnosti za kvaliteto življenja, vplivanju na razvoj medčloveških odnosov, da zagotovijo kvaliteto življenja posameznikov, njihovih družin, njihovega dostojanstva in neodvisnega življenja. Dostopnost do informacij in komunikacij, uporaba znakovnega jezika ter tehničnih pripomočkov za gluhe in naglušne so ključnega pomena za vsa področja osebnega življenja invalidov sluha, za enakopravnost in ohranitve človeškega dostojanstva ter integritete. V kolikor ni izpolnjenih teh pogojev, so socialno izolirani. Tako kot so osnovne biološke potrebe nujne za preživetje, je pravica do sporazumevanja, sprejemanja informacij in dostopnosti do informacij v svojem jeziku preko tolmača in dostopne tehnologije, prav tako osnovna življenjska potreba”, razloži sekretar potrebe oseb z okvaro sluha.

“Pomebni socialni program za lajšanje senzorne invalidnosti, ki jih izvaja društvo so: usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne izključenosti. Zagotavljajo informiranje tako članov kot tudi javnosti, nudijo psihosocialno pomoč, osebno asistenco in družabništvo ter različne oblike pomoči, negujejo in razvijajo svojo kulturno dejavnost ter izvajajo rekreacijo in šport”, predstavi pester program društva sekretar Gornjec. In doda: “Z izvajanjem teh programov želimo zagotoviti enake možnosti, uveljavljati človekove pravice, uresničevati demokratična načela, blažiti ter odpravljati socialno izključenost gluhih, naglušnih, gluho-slepih in oseb s polževim vsadkom”.

Članom društva so na voljo tudi številne aktivnosti. Med njimi svetovanje in pomoč osebam in njihovim svojcem ob izgubi ali nenadni okvari sluha. Nudijo individualno strokovno pomoč v vseh življenjskih situacijah. Izvajajo tečaji znakovnega jezika. Informirajo o tehničnih pripomočkih, ki jih lahko pri njih tudi preizkusite. Pomagajo blažiti psihosocialne posledice gluhote. Če še niste prepričani, ali je z vašim sluhom kaj narobe, vam bodo prav tako znali svetovati. Izvajajo tudi obiske in pomoč na domu ter pomoč pri institucionalnih nastanitvah. Zelo obiskane so njihove pogovorne delavnice, aktivna je tudi skupina za samopomoč. Izvajajo tudi zaposlitveno rehabilitacijo.

“Pri izvajanju vseh aktivnosti in programov društva že vrsto let sodelujejo tudi prostovoljci”, pojasni Gornjec in nadaljuje: “Vključeni so v programe pomoči pri premagovanju komunikacijskih ovir ter ohranjanju in vzdrževanju socialnih stikov in družabništvu. Brez pomoči društva, društvene mreže prostovoljcev ter nesebične podpore družine vsakega posameznika, bi bila ta družbena skupina izolirana iz slišečega okolja. Posebno mesto pri izvajanju programov in vseh oblik podpore gluhim imajo tolmači znakovnega jezika gluhih, ki so na voljo gluhim osebam 24 ur na dan, vse leto. Tudi kot prostovoljci”, izpostavi nujnost posebnih socialnih programov in storitev za osebe z okvaro sluha sekretar Pomurskega društva.