Ponudba mobilne telefonije za gluhe in naglušne

Operaterji in ponudniki storitev mobilne telefonije že nekaj let ponujajo pakete za osebe z okvaro sluha. Svet za elektronske komunikacije RS ugotavlja, da ti paketi vendarle niso tako različni od tistih za slišeče. V primerjavi s tujino so cene na tem področju za senzorne invalide še vedno razmeroma visoke, trg pa nereguliran.