Prek Dostopno.si s(m)o informirani vsi

3. novembra 2014 je RTV Slovenija odprla portal Dostopno.si. V dobrih treh letih se je specializirani spletni portal uveljavil kot osrednji kanal, preko katerega invalidi in druga zainteresirana javnost najdejo aktualne tematike za invalide in tehnično prilagojene vsebine v slovenskem znakovnem jeziku, s podnapisi za gluhe in naglušne ter z zvočnimi opisi za slepe in slabovidne.